Kategorie
Dzieci Konkursy Młodzież

Konkurs Plastyczny

Z okazji 210 rocznicy Bitwy pod Raszynem 1809 roku Centrum Kultury Raszyn zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. „Bitwa pod Raszynem 1809 roku moimi oczyma”.

Prace w dowolnych technikach malarskich lub rysunkowych (techniki płaskie) w formacie A3 lub A2 należy złożyć w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 roku na adres:
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
05-090 Raszyn
z dopiskiem:
konkurs plastyczny pt. „Bitwa pod Raszynem 1809 roku moimi oczyma

Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I (klasy I-III),
Kategoria II (klasy IV-VI),
Kategoria III (klasy VII – VIII oraz klasy gimnazjalne),
Kategoria IV (uczniowie liceów).

Wręczenie nagród laureatom odbędzie podczas wernisażu prac 26 kwietnia 2019 roku /piątek/ o godz. 18:00 w Galerii Q Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A. Po wernisażu zapraszamy uczestników na koncert.

regulamin konkursu

formularz zgłoszeniowy – bardzo prosimy o podpis rodzica / opiekuna pod zgodami na końcu formularza (za RODO)

formularz można przykleić górną krawędzią do pleców pracy tak, aby widoczna była tabelka z danymi pracy