Austeria Raszyn

Aleja Krakowska 1
05-090 Raszyn
tel. 22 460 57 62
adresfilia

Znajdź nas na Facebooku


Austeria – budynek dawnego zajazdu pocztowego. Wybudowany w latach 1784 – 1790 przez właściciela dóbr falenckich, finansistę i bankiera warszawskiego Piotra Teppera Starszego według projektu Szymona Bogumiła Zuga. Zespół ten obejmuje budynek główny – piętrowy, kramy kupieckie, budynek pocztowy ze stajnią i wozownią. Całość z kościołem i plebanią o układzie rynku miała być początkiem założenia miejskiego.

źródło: Gmina Raszyn


Na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa można zobaczyć mapę zabytków, w skład których wchodzą: układ urbanistyczny historycznego centrum, XVIII/XIX, nr rej.: A-443 z 4.07.2005; zespół austerii, k. XVIII:

  • zajazd (dec. ratusz), ul. Godebskiego 1, nr rej.: 1097/743 z 7.05.1962
  • stajnia
  • wozownia
  • kramy
Mapa zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa