Kategorie
Dorośli Konkursy

Konkurs KOBIETA 2019 – WYNIKI

Do konkursu przystąpiło 26 autorów z 39 pracami. Wszyscy twórcy to artyści amatorzy. W konkursie nie wzięli udziału twórcy profesjonalni.

Komisja Konkursowa w składzie:

  • Włodzimierz Kowalski – przewodniczący Komisji
  • Anna Sołtysiak – członek Komisji
  • Mariusz Smolicha – Dyrektor Centrum Kultury Raszyn

przyznała następujące nagrody:

I NAGRODA: Klaudia Szajkowska „Miejsce przy oknie”

II NAGRODA: Joanna Pęgier „Między pokoleniami”

III NAGRODA: Grażyna Prędkiewicz „Mam tę Moc”

Wyróżnienia:
1) (autor nie wyraził zgody na publikację wizerunku) „Niepodległa rutynie-wolna od konwenansów”
2) Ewa Stasiak „Spełnione marzenia”
3) Małgorzata Sobieska „Pamięć, zaduma, wdzięczność”
4) (autor nie wyraził zgody na publikację wizerunku) „Ostanie takie lato – 1939”
5) Jadwiga Ziarno „Ku Wolności”
6) Renata Tkaczyk „Sanitariuszka 1981”
7) (autor nie wyraził zgody na publikację wizerunku) „W namiocie życia i śmierci”
8) Hanna Chodzewicz-Twardowska „Magiczna chwila”

katalog wystawy 1
katalog wystawy 2