Kategorie
Dorośli Konkursy on-line

Konkurs on-line „Flaga RP” – WYNIKI

Konkurs on-line „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej” / I edycja / został przeprowadzony 2 maja 2022 roku w godz. 16:00 – 16:30 za pomocą formularzy google. Konkurs dotyczył barw i symboli narodowych. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy niezależnie od wieku.

Konkurs składał się z 14 pytań, za które można było łącznie otrzymać 28 punktów.

Do konkursu przystąpiło 29 uczestników.

W klasyfikacji końcowej uwzględniono 28 wyników (nie uwzględniono osób, które wysłały formularz po 16:30).

Najmniej trudności przysporzyło pytanie o inne państwa z podobną flagą:

PUNKTACJA

Podium – nagrody książkowe:

miejsce 1: liczba punktów 28 / sygnatura czasowa 16:07:58 / Łukasz Szymański / Raszyn
miejsce 2: liczba punktów 26 / sygnatura czasowa 16:11:38 / Marcin Sokołowski / Raszyn
miejsce 3: liczba punktów 26 / sygnatura czasowa 16:16:25 / Mariola Zielińska / Jaworowa
miejsce 4: liczba punktów 24 / sygnatura czasowa 16:10:27 / Antonina Stawicka / Raszyn
miejsce 5: liczba punktów 24 / sygnatura czasowa 16:12:59 / Zuzanna Perz / Raszyn
miejsce 6: liczba punktów 24 / sygnatura czasowa 16:17:31 / Emilia Szostak / Raszyn
miejsce 7: liczba punktów 24 / sygnatura czasowa 16:20:16 / Karol Szczygielski / Dawidy Bankowe

Pozostałe wyniki, bez nagród:

miejsce / imię i nazwisko / wynik / sygnatura czasowa
8 / Iwo Grajoszek / 22 / 16:05:26
9 / Marcin Tarapata / 22 / 16:10:59
10 / Gabriela Bąk / 22 / 16:13:59
11 / Agata Szczygielska / 22 / 16:16:33
12 / Julia Grzymek / 22 / 16:23:24
13 / Olga Szczygielska / 22 / 16:23:30
14 / Nadia Pajor / 22 / 16:28:10
15 / Marta Sokołowska / 22 / 16:29:44
16 / Maciej Krzemiński / 20 / 16:05:40
17 / Kamil Yacoub / 20 / 16:06:02
18 / Marcelina Bąk / 20 / 16:10:54
19 / Aurelia Korczak / 20 / 16:11:16
20 / Anna Lao / 20 / 16:12:49
21 / Kaja Pajor / 20 / 16:17:30
22 / Łukasz Ochman / 18 / 16:19:16
23 / Magda Ochman / 18 / 16:22:31
24 / Bartłomiej Mika / 18 / 16:29:42
25 / Zuzanna Serwon / 16 / 16:05:40
26 / Stanisław Stawicki / 12 / 16:05:27
27 / Filip Serwon / 10 / 16:05:21
28 / Wojciech Rutkowski / 8 / 16:06:40
n.k. / Alicja Barakowska / 24 / 16:33:27

Kategorie
Dzieci Konkursy Młodzież

Konkurs „Wokół bitwy pod Raszynem” – WYNIKI

We wtorek 26 kwietnia 2022 roku został rozegrany drużynowy konkurs historyczny „Wokół bitwy pod Raszynem” – V edycja. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Raszynie prowadziła już od pierwszej części ustnej i utrzymała to prowadzenie do samego końca.

Wyniki konkursu drużynowego:
I miejsce – reprezentacja Szkoły Podstawowej w Raszynie – 39 809 punktów,
II miejsce – reprezentacja Szkoły Podstawowej w Ładach – 27 496 punktów,
III miejsce – reprezentacja Szkoły Podstawowej w Sękocinie – 25 532 punktów.

Wyniki konkursu indywidualnego:
I miejsce – Katarzyna Książek (SP Raszyn) – 8 536 punktów,
II miejsce – Iwo Grajoszek (SP Sękocin) – 7 555 punktów,
III miejsce – Stanisław Stawicki (SP Łady) – 6 711 punktów.

Zwycięzcom gratulujemy!

Kategorie
Młodzież

Archipelag Skarbów

W dniach 17 i 18 marca 2022 odbyły się w Centrum Kultury Raszyn warsztaty dla młodzieży z raszyńskiej szkoły podstawowej.
Celem głównym programu jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży.

Warsztaty zorganizowała Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień Gminy Raszyn.

strona programu
relacja na stronie CKR
Kategorie
Dzieci Konkursy

Konkurs Historyczny „Wokół Bitwy pod Raszynem”

Centrum Kultury Raszyn zaprasza uczniów klas ósmych szkół podstawowych do udziału w konkursie drużynowym „Wokół bitwy pod Raszynem 1809 roku”. Szkoły powinny przesłać zgłoszenia do 13 kwietnia 2022. Konkurs zostanie rozegrany w Sali Widowiskowej CKR 26 kwietnia 2022 o godz. 10:00.

Regulamin konkursu.
Formularz zgłoszeniowy dla szkół.
Oświadczenie uczestnika konkursu.
Oświadczenie opiekuna drużyny.

Kategorie
Dzieci Konkursy

45. Konkurs „Warszawska Syrenka” – WYNIKI

W dniu 16 marca 2022 roku w godzinach 10:00 – 14:00 odbyły się eliminacje do 45. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka 2022 w gminie Raszyn. Organizatorem gminnego etapu Konkursu było Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn.  

WYNIKI 45. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

Do etapu powiatowego konkursu zakwalifikowali się:
przedszkola – grupa 6-ciolatków: Pola Prus
szkoła podstawowa – klasy I – III: Franciszek Siek
szkoła podstawowa – klasy IV – VI: Magdalena Możdżonek
szkoła podstawowa – klasy VII – VIII: Katarzyna Książek

przedszkola – grupa 6-ciolatków
I miejsce: Pola Prus
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: nie przyznano


szkoła podstawowa – klasy I – III
I miejsce: Franciszek Siek
II miejsce: Michalina Olejarz
III miejsce: Hanna Koper
Wyróżnienie: Lidia Szczekarewicz
Wyróżnienie: Stanisław Salacha
Wyróżnienie: Bartosz Hajduk


szkoła podstawowa – klasy IV – VI
I miejsce: Magdalena Możdżonek
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Karolina Kulisiewicz
Wyróżnienie: Daria Klimek


szkoła podstawowa – klasy VII – VIII
I miejsce: Katarzyna Książek
II miejsce: Blanka Piwowarska
III miejsce: Piotr Guzek
Wyróżnienie: Maria Wyciszkiewicz
Wyróżnienie: Zuzanna Egemen
Wyróżnienie: Julia Adamczyk

—————————————————————————————————

45. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:
1) przedszkola – grupy 6-ciolatków
2) klasy I-III szkoły podstawowej,
3) klasy IV-VI szkoły podstawowej,
4) klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

Jak dobrać repertuar?

Przedszkola i klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.
Klasy IV-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

Organizator prosi o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich a także o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane w treści i nastroju. Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru. Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją.

Wszelkie informacje o wymogach znajdują się w regulaminie konkursu.

Jury ocenia:

• dobór repertuaru,
• interpretację utworu,
• kulturę mowy,
• ogólny wyraz artystyczny.

INFORMACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PRZEDSZKOLI

Wypełnione i podpisane przez RODZICÓW Karty uczestników należy złożyć w Centrum Kultury Raszyn do 11 marca 2022r. (piątek). Zgłoszenia można również przesłać mailem na adres info@ckr.raszyn.pl a oryginały kart zgłoszenia dostarczyć w dniu przesłuchań.

Istnieje możliwość przesłania zgłoszenia w formie pliku audio-video. O chęci wysłania pliku wideo należy poinformować Centrum Kultury Raszyn aby uzyskać szczegółowe wytyczne przygotowania pliku. Pliki nie spełniające wymagań organizatora nie wezmą udziału w eliminacjach gminnych.

Wszelkie regulaminy i formularze znajdują się na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury.

TERMINY:

Etap szkolny – przedszkola i szkoły podstawowe przeprowadzają we własnym zakresie a wyniki przesyłają do CKR do 11 marca 2022r.
Etap gminny w Raszynie odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury Raszyn w środę 16 marca 2022r. w godz. 10:00 – 15:00.
Etap powiatowy konkursu odbędzie się w dniu 22 marca 2022r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie w formie stacjonarnej w godz. 9:00 – 15:00.
Finał 45. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniach 9 i 10 kwietnia 2022r.
Koncert Laureatów 45. Konkursu Recytatorski Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniu 24 kwietnia 2022r.

Kategorie
Dzieci

Ferie Zimowe dla dzieci

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że z powodu dużej zachorowalności na COVID-19 wśród pracowników Centrum Kultury Raszyn, a także z powodu coraz większej liczby zachorowań w kraju, Dyrektor Centrum Kultury Raszyn podjął decyzję o odwołaniu warsztatów dla dzieci.

Kategorie
Dzieci

Zmiana godzin pracy CKR

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 Centrum Kultury Raszyn zmuszone jest skrócić godziny pracy recepcji.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że w okresie od 14 do 18 lutego Centrum Kultury będzie czynne w godzinach 9:00 – 17:00.

Wszystkie zajęcia odbywające się poza tymi godzinami zostają odwołane. Za utrudnienia przepraszamy.

Kategorie
Konkursy

Perły Mazowsza

Z wielką radością informujemy, że dwa przedsięwzięcia Centrum Kultury Raszyn zostały nominowane i przeszły do drugiego etapu konkursu Perły Mazowsza.

Konkurs organizują gminy powiatu piaseczyńskiego, grodziskiego i pruszkowskiego. Jest to już VI edycja konkursu Perły Mazowsza.

Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, najciekawsze oferty turystyczne w regionie, najpopularniejsze wydarzenia kulturalne oraz najpopularniejszych sportowców/kluby/trenerów.

Kandydaci będą rywalizowali o nagrody łącznej wartości 48 000 zł.

Nasze dwie inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców w pierwszym etapie konkursu to Raszyński Salon Muzyczny i VII Przegląd Muzyczny Zespołów Śpiewaczych Seniorów „Śpiewam, bo lubię„.

Dziękujemy mieszkańcom za te dwie nominacje i zachęcamy do głosowania w drugim etapie konkursu.

Kategorie
Dzieci Konkursy

Wyniki Konkursu – Kartka Bożonarodzeniowa

Wyniki Konkursu Plastycznego
pt. ”Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”

Do konkursu zgłoszono ponad 160 prac, niestety część z nich nie spełniała wymogów formalnych.

Jury przyznało I / II / III MIEJSCE w każdej z czterech grup wiekowych oraz wyróżnienia:

I GR. WIEKOWA (6 – 7 lat):
I MIEJSCE – Wojtas Dorota, „Rozśpiewane, roztańczone prezenty na Boże Narodzenie”
II MIEJSCE – Mrozińska Michalina, „Para wędrowców”
III MIEJSCE – Niemiec Jan, „Boże Narodzenie”


WYRÓŻNIENIA:
Aderek Wiktoria, „Wesołych Świąt”
Sałata Laura, „Cicha Noc, Święta Noc”
Bonder Maria „Święty i prezenty”
Pańkowska Zuzanna, „Mikołaj przyniósł prezenty”
Borsuk Wiktoria, „Kolorowe Święta”
Mergner Zofia, „Mikołajkowa noc”

II GR. WIEKOWA (8 – 9 lat):
I MIEJSCE – Wawrzyniak Stanisław, „Narodzenie Pana Jezusa”
II MIEJSCE – Karolak Izabella, „Wesołych Świąt”
III MIEJSCE – Kownacka Alicja, „Boże Narodzenie”

WYRÓŻNIENIA:
Basińska Urszula, „Narodzenie Jezusa”
Ściuba Agata, „Święta Rodzina w Betlejem„
Staniewska Gabriela, „Mikołajkowe miasteczko”
Kuzminskyi Bohdan, „Trzej królowie”
Przybylski Kacper, „Rodzinne Święta Bożego Narodzenia”
Wojtas Antonina, „Maryja z Jezusem”

III GR. WIEKOWA (10 – 12 lat):
I MIEJSCE – Pińska Hanna, „Boże Narodzenie”
II MIEJSCE – Ziółek Karolina, „Zimowa Noc”
III MIEJSCE – Sibilska Hanna, „Wspaniałe Narodziny”

WYRÓŻNIENIA:
Hulak Anna, „Zimowy krajobraz”
Galas Joanna, „Cicha noc”
• Basińska Karolina „Wędrówka”

IV GR. WIEKOWA (13 – 15 lat):
I MIEJSCE – Krajewska Agata, „Gdy śliczna panna…”
II MIEJSCE – Borowa Maja, „Siwobrody w czerwieni”
III MIEJSCE – Kieu Minh Anh (Nicky), „Święta tuż, tuż”

Zobacz prace 🙂

—————————————————————————————————————————–

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Kategorie
Konkursy Młodzież

Konkurs Historyczny – WYNIKI

VI edycja konkursu historycznego dla szkół podstawowych „Niepodległość Polski 1918 roku” odbyła się w sali widowiskowej CKR 22 listopada 2021 roku. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Raszynie pod opieką Pani Jolanty Zawadzkiej oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ładach pod opieką Pana Michała Mielniczuka. Szkoła Podstawowa w Sękocinie zmuszona była przejść w tryb zdalny nauki i wycofała swoją drużynę.

Z powodów pandemii zrezygnowano w tym roku z części pisemnej konkursu, przeprowadzono jedynie część multimedialną na platformie Kahoot! Na uczniów czekał quiz z dokładnie wyselekcjonowanymi pytaniami dotyczącymi drogi Polski do odzyskania Niepodległości: 3 rundy po 10 pytań. Za każdą dobrą odpowiedź można było dostać 1000 punktów, ale… trzeba było się spieszyć. Wraz z upływającym czasem, liczba punktów malała. Ten element dodawał całej rywalizacji emocji. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie i Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego z największym skupieniem podchodzili do każdego pytania. Krótka wymiana zdań i decyzja. Radość mieszała się ze smutkiem, ale także obawami – jak kształtują się wyniki.

Po pierwszej rundzie uczniowie z Raszyna prowadzili – 6618 do 5620, dzięki ośmiu dobrym odpowiedziom przy sześciu przeciwników. Reprezentacja szkoły w Ładach nie poddała się i walczyła. Efekty były widoczne po drugiej rundzie. Łady prowadziły 9843 do 9453. Przed ostatnią turą pytań było wiele emocji. Lepiej poradzili sobie uczniowie z Raszyna. Ostatecznie zdobyli 14 660 punktów, zaś z Ład – 13 406. Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje! Również uczniom szkoły w Ładach należą się wyrazy uznania za ogromną wiedzę. Wszyscy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy z rąk Dyrektora Centrum Kultury Raszyn Mariusza Smolichy.

Po rywalizacji drużynowej odbył się 10-pytaniowy quiz indywidualny. Tu wygrał Stanisław Stawicki ze Szkoły Podstawowej w Ładach. Drugie miejsce zajął Marcel Posadzy (SP Łady), trzecie Zuzanna Lis (SP Raszyn). Gratulacje!

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba.

Kategorie
Dorośli Dzieci Młodzież on-line Seniorzy

Konwersja cyfrowa domów kultury

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury, ma na celu:

  • wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
  • doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Centrum Kultury Raszyn wychodzi naprzeciw wyzwaniom dzisiejszego świata. Jednym z priorytetowych działań jest dostosowanie form przekazu za pomocą strony internetowej oraz infrastruktury budynku do wymagań ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jednocześnie staramy się zapewniać odwiedzającym nas gościom i osobom korzystającym z naszych kanałów www, YouTube oraz mediów społecznościowych maksymalną satysfakcję.

Centrum Kultury Raszyn wykorzysta przyznane nam 75 700,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zakup urządzeń audiowizualnych umożliwiających realizację i publikację zadań z zakresu kultury on-line. Powstanie również nowa strona internetowa, stworzona od podstaw w oparciu o standard WCAG 2.1. zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wartość całego projektu wynosi 80 700,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 75 700 zł
Wkład własny: 5 000 zł
Całkowity koszt projektu: 80 700 zł

Kategorie
Dorośli

Małe Elektrośmieci