Kategorie
Dzieci Konkursy

45. Konkurs „Warszawska Syrenka” – WYNIKI

16 marca 2022 roku w godzinach 10:00 – 14:00 odbyły się eliminacje gminne w Raszynie

W dniu 16 marca 2022 roku w godzinach 10:00 – 14:00 odbyły się eliminacje do 45. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka 2022 w gminie Raszyn. Organizatorem gminnego etapu Konkursu było Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn.  

WYNIKI 45. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

Do etapu powiatowego konkursu zakwalifikowali się:
przedszkola – grupa 6-ciolatków: Pola Prus
szkoła podstawowa – klasy I – III: Franciszek Siek
szkoła podstawowa – klasy IV – VI: Magdalena Możdżonek
szkoła podstawowa – klasy VII – VIII: Katarzyna Książek

przedszkola – grupa 6-ciolatków
I miejsce: Pola Prus
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: nie przyznano


szkoła podstawowa – klasy I – III
I miejsce: Franciszek Siek
II miejsce: Michalina Olejarz
III miejsce: Hanna Koper
Wyróżnienie: Lidia Szczekarewicz
Wyróżnienie: Stanisław Salacha
Wyróżnienie: Bartosz Hajduk


szkoła podstawowa – klasy IV – VI
I miejsce: Magdalena Możdżonek
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Karolina Kulisiewicz
Wyróżnienie: Daria Klimek


szkoła podstawowa – klasy VII – VIII
I miejsce: Katarzyna Książek
II miejsce: Blanka Piwowarska
III miejsce: Piotr Guzek
Wyróżnienie: Maria Wyciszkiewicz
Wyróżnienie: Zuzanna Egemen
Wyróżnienie: Julia Adamczyk

—————————————————————————————————

45. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:
1) przedszkola – grupy 6-ciolatków
2) klasy I-III szkoły podstawowej,
3) klasy IV-VI szkoły podstawowej,
4) klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

Jak dobrać repertuar?

Przedszkola i klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.
Klasy IV-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

Organizator prosi o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich a także o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane w treści i nastroju. Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru. Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją.

Wszelkie informacje o wymogach znajdują się w regulaminie konkursu.

Jury ocenia:

• dobór repertuaru,
• interpretację utworu,
• kulturę mowy,
• ogólny wyraz artystyczny.

INFORMACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PRZEDSZKOLI

Wypełnione i podpisane przez RODZICÓW Karty uczestników należy złożyć w Centrum Kultury Raszyn do 11 marca 2022r. (piątek). Zgłoszenia można również przesłać mailem na adres info@ckr.raszyn.pl a oryginały kart zgłoszenia dostarczyć w dniu przesłuchań.

Istnieje możliwość przesłania zgłoszenia w formie pliku audio-video. O chęci wysłania pliku wideo należy poinformować Centrum Kultury Raszyn aby uzyskać szczegółowe wytyczne przygotowania pliku. Pliki nie spełniające wymagań organizatora nie wezmą udziału w eliminacjach gminnych.

Wszelkie regulaminy i formularze znajdują się na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury.

TERMINY:

Etap szkolny – przedszkola i szkoły podstawowe przeprowadzają we własnym zakresie a wyniki przesyłają do CKR do 11 marca 2022r.
Etap gminny w Raszynie odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury Raszyn w środę 16 marca 2022r. w godz. 10:00 – 15:00.
Etap powiatowy konkursu odbędzie się w dniu 22 marca 2022r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie w formie stacjonarnej w godz. 9:00 – 15:00.
Finał 45. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniach 9 i 10 kwietnia 2022r.
Koncert Laureatów 45. Konkursu Recytatorski Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniu 24 kwietnia 2022r.