Kategorie
Dorośli Konkursy

Konkurs Dożynkowy – Wieniec – WYNIKI

Do konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w Gminie Raszyn 2019” zgłoszono 9 wieńców.

Komisja konkursowa w składzie:
Małgorzata Jaszczołt – kustosz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – przewodnicząca
Katarzyna Klimaszewska
Grażyna Dąbek – sekretarz
oceniła wieńce w sposób tajny. Każdy członek Komisji przyznawał poszczególnym pracom od 1 do 6 punktów w sześciu różnych kategoriach. Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:
1. Nawiązanie do tradycji plonów (kłosy zbóż, ziarna, warzywa, owoce, kwiaty, zioła).
2. Estetyka.
3. Oryginalność.
4. Koncepcja i zamysł artystyczny.
5. Kompozycja (pod względem plastycznym).
6. Techniczna strona wykonania (staranność, dokładność, dobór materiałów).

Komisja przyznała GRAND PRIX wieńcowi z sołectwa Podolszyn Nowy wynikiem 100 punktów.

Wyróżnienia otrzymały sołectwa:
Puchały – 97 punktów
Łady – 86 punktów
Sękocin Stary – 86 punktów
Dawidy Bankowe – 84 punkty
Słomin – 78 punktów
Jaworowa II – 76 punktów
Rybie III – 70 punktów
Rybie I – 69 punktów

W głosowaniu sołtysów również wygrał wieniec z sołectwa Podolszyn Nowy.