Kategorie
Dzieci Konkursy on-line

44. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”

Zgłoszenie laureatów eliminacji szkolnych w formie linku do nagrania video zależy przesłać do CKR do 15 kwietnia 2021r.

44. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” adresowany jest do uczniów klas 0 – VIII szkoły podstawowej. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji – eliminacje szkolne, gminne, powiatowe, finałowe i są oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria klasy 0-III (od 6-ciu lat),
II kategoria klasy IV-VI,
III kategoria klasy VII-VIII.

Jak dobrać repertuar?

Klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.
Klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

Organizator prosi o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich a także o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane w treści i nastroju. Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru. Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją.

Jury ocenia:
• dobór repertuaru,
• interpretację utworu,
• kulturę mowy,
• ogólny wyraz artystyczny.

INFORMACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: Zgłoszenie laureatów eliminacji szkolnych w formie linku do nagrania video zależy przesłać do CKR na adres info@ckr.raszyn.pl do dnia 15 kwietnia 2021 roku (czwartek) wraz ze skanami (zdjeciami) wypełnionych i podpisanych przez rodziców/opiekunów Kart Uczestnika.

Prosimy nie wysyłać filmów jako załączników do maila, bo sparaliżuje to pracę naszej skrzynki. Jeśli nie macie Państwo konta na YouTube i nie dysponujecie żadną przestrzenią dyskową typu Google Drive to możecie Państwo skorzystać z darmowej (do 2 GB) usługi WeTransfer.

Wszelkie regulaminy i formularze znajdują się na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury.

TERMINY

  • Etap szkolny – szkoły podstawowe przeprowadzają we własnym zakresie a wyniki przesyłają do CKR do 15 kwietnia 2021.
  • Etap gminny w Raszynie – zgłoszenia do 15 kwietnia, komisja konkursowa zbierze się i oceni prezentacje 16 kwietnia. Wyniki etapu gminnego wraz z kartami zgłoszeń Centrum Kultury Raszyn wysyła do MDK Pruszków do 19 kwietnia.
  • Etap powiatowy konkursu odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie w formie stacjonarnej: 11:15-11:45 gmina Raszyn.
  • Finał 44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniach 15 i 16 maja 2021 r.
  • Koncert Laureatów 44. Konkursu Recytatorski Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniu 22 maja 2021 r.