Kategorie
Dorośli Dzieci Młodzież on-line Seniorzy

Zwyczaje i tradycje Bożego Narodzenia

O zwyczajach, tradycjach i obrzędach opowiada Edyta Ciechomska.

O zwyczajach, tradycjach i obrzędach, zarówno w Polsce, jak i na świecie – opowiada Edyta Ciechomska. Ilustracją do filmu są ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci z placówek oświatowo-wychowawczych z gminy Raszyn.