Kategorie
Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy

WYTYCZNE SANITARNE

wytyczne GIS dla poszczególnych ministerstw

Obowiązkowe oświadczenie
dla osób uczestniczących w zajęciach i wydarzeniach
na terenie Centrum Kultury Raszyn

Oświadczenie COVID19

Obowiązkowa ankieta
dla osób uczestniczących w zajęciach i wydarzeniach
na terenie Centrum Kultury Raszyn

Ankieta – Wywiad epidemiologiczny COVID19

Regulamin udziału w zajęciach

regulamin zajęć na sezon 2020/2021

Wytyczne dla kin
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Komunikat w sprawie reżimu sanitarnego w CKR z dn. 16.06.2020

Wytyczne dla organizatorów zajęć indywidualnych
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Wytyczne COVID19 z dn. 16.06.2020 – zajęcia indywidualne

Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Wytyczne COVID19 z dn. 16.06.2020 – imprezy kulturalne