Kategorie
Dzieci

Szkolenie dla dzieci

Tydzień w CKR dla dzieci 10-14 lat w ramach szkolenia z poszukiwania zasobów cyfrowych w sieci.

Z powodu braku wystarczającej liczby chętnych zajęcia NIE ODBĘDĄ SIĘ.

Zapraszamy dzieci w wieku 10 – 14 lat do udziału w bezpłatnym szkoleniu prowadzonym w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie Warszawskim zachodnim” ze ścieżki tematycznej „Dostępność zasobów cyfrowych online”.

Zajęcia odbywać się będą przez cały tydzień od 5 do 9 lipca w godzinach 9:00 – 15:00 w pracowni komputerowej Centrum Kultury Raszyn.
Zajęcia obejmują 30 godzin lekcyjnych: 5 dni po 6 godzin dziennie (z przerwami).

Liczba miejsc ograniczona do 8 stanowisk.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo info@ckr.raszyn.pl lub w recepcji CKR, Al. Krakowska 29A, Raszyn. Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną i podpisaną przez rodzica deklarację i oświadczenie.

W polach deklaracji „Nazwa zajęć” i „Imię i nazwisko Prowadzącego” należy wpisać „Dostępność zasobów cyfrowych online” i „Anna Sitkiewicz”.

Celem projektu „Sieć na kulturę w podregionie Warszawskim zachodnim” jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.