Kategorie
Dzieci

Słuchowisko wielkanocne dla dzieci

Zapraszamy do wysłuchania słuchowiska dla dzieci pt. „Gdy rozdzwonią się wielkanocne dzwony”. Słuchowisko porusza tematykę ludowych obrzędów wielkanocnych i przeplatane jest piosenkami na melodię ludową.

Ilustracją słuchowiska są prace plastyczne uczniów szkoły podstawowej w Raszynie.