Kategorie
Dorośli Dzieci Konkursy Młodzież

Bitwa Raszyńska Moimi Oczyma

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu plastycznego o bitwie pod Raszynem 🙂

Z okazji 212 rocznicy Bitwy pod Raszynem 1809 roku Centrum Kultury Raszyn zaprasza dzieci i młodzież a także dorosłych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Bitwa pod Raszynem 1809 roku moimi oczyma”.

Prace w dowolnych technikach malarskich lub rysunkowych (techniki płaskie) w formacie A3 (prace indywidualne) lub A2 i większe (prace zbiorowe) należy złożyć w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 roku na adres:
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
05-090 Raszyn
z dopiskiem:
konkurs plastyczny pt. „Bitwa pod Raszynem 1809 roku moimi oczyma

COVID19: prace można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9-17. Domofon jest po prawej stronie drzwi głównych 🙂

Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach:
Kategoria I (klasy I – III),
Kategoria II (klasy IV – VI),
Kategoria III (klasy VII – VIII),
Kategoria IV (uczniowie liceów),
Kategoria V (prace zbiorowe bez limitu wieku i liczby uczestników w formacie A2 lub większym) – przewidujemy prace rodzinne lub klasowe a także wszelkie inne kooperacje wielopokoleniowe 😉 .

W przypadku V Kategorii – prace zbiorowe prosimy wpisać nazwiska wszystkich autorów na odwrocie pracy i prosimy o krótki opis grupy, która pracę utworzyła, prosimy, aby rodzic każdego dziecka w grupie wypełnił formularz swojego dziecka.

* w ilustracji wydarzenia wykorzystano pracę Mai Borowej z I edycji konkursu