Kategorie
Dorośli

Szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla Wnioskodawców

środków pomocowych oferowanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”

 

Projekt U M O W

Kategorie
Dorośli Dzieci Konkursy Młodzież

Raszyńskie Palmy Wielkanocne 2017

Centrum Kultury Raszyn
serdecznie zaprasza do udziału
w XVI edycji konkursu – wystawy
pt. „Raszyńskie Palmy Wielkanocne 2017”

W konkursie może wziąć udział każdy
mieszkaniec Gminy Raszyn
od Najmłodszego do Najstarszego,
indywidualnie lub w zespole wykonawców!

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie
uczestnictwa w konkursie w terminie
do dnia 31. 03. 2017 r.
pod nr. tel. /22/ 720-06-53
Centrum Kultury Raszyn,
Al. Krakowska 29A.

regulamin

palmy

Kategorie
Dorośli Młodzież

Szkoła przetrwania

Centrum Kultury Raszyn przy współpracy z  Native Survival School zaprasza
Szkoła przetrwania
oraz warsztaty typu Preppers dla grup
Nabór do sekcji przyjaciół przygód i zajęć wyczynowych

W programie:

Bogaty pakiet zaczerpnięty z bogatej oferty szkoły przetrwania a w nim :
Pradziejowe techniki przetrwania oraz współczesny survival paramilitarny.
– Warsztaty świetlicowe oraz terenowe.
– Survival zadaniowy w terenie.
– Survival terapeutyczny – zbiór metod wychowawczych, samorozwojowych praca z metodami self made.
– Zajęcia teoretyczne i praktyczne unikalnych metod samoobrony oraz ćwiczeń sprawnościowych na salach gimnastycznych i w warunkach terenowych.
– Zajęcia relaksacyjne, medytacyjne i wyciszające w ramach zajęć.
– Obozowanie.
– Dzika kuchnia łowców i zbieraczy.
– Pradawne metody zdobywania ognia.
– Zdobywanie niezbędnego zaopatrzenia.
– Improwizacja narzędzi oraz potrzebnych przedmiotów z darów natury oraz znalezisk terenowych
– Taktyki działania w trudnych sytuacjach oraz sztuka wydostawania się z opresji.
– Marsze z plecakiem ze scenariuszem fabularnym.
– Terenoznawstwo i orientering.
– Gry terenowe ze scenariuszem fabularnym.
– Ścieżki dydaktyczne i przyrodnicze.
– Możliwość przygotowania i udziału w pokazach umiejętności.
– Zawody m.in. w tradycyjnych sztukach niecenia ognia na czas.
– Pikniki.
– Biwaki.
– Weekndowe przygody.
– Tropienie historii regionalnej.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne unikalnych metod samoobrony oraz ćwiczeń  sprawnościowych na salach gimnastycznych i w warunkach terenowych.
Zapisy w Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, tel. (22) 720 06 53    kom. 513 303 344    info@ckr.raszyn.pl

 

Więcej informacji pod nr tel. 733 803 660

Termin: poniedziałek, wtorki godz. 18 – zajęcia na miejscu w CKR
soboty – w jedną sobotę w miesiącu, planowane są zajęcia terenowe

Miejsce: Centrum Kultury Raszyn, al. Krakowska 29A, sala 0.07

Opłata: 100 zł / mc *

 

Bez nazwy-1

Kategorie
Dorośli

Klub Gier Planszowych dla dorosłych

W Centrum Kultury Raszyn ruszają nowe zajęcia!
Wszystkich chętnych zapraszamy!

Klub Gier Planszowych dla dorosłych

Gry: Alchemicy / Cywilizacja: Poprzez Wieki /  
 Tikal / Mexica / Concordia / Pięć plemion / Yinsh /
Tzaar / Taluva / Splendor i wiele, wiele innych /

Zapisy na zajęcia w Centrum Kultury Raszyn,
Al. Krakowska 29A, tel. (22) 720 06 53
kom. 513 303 344    info@ckr.raszyn.pl

gry dla dorosłych4

Kategorie
Dorośli

KONKURS PLASTYCZNY pt. „Kobieta – Podróż życia”

KONKURS PLASTYCZNY pt. „Kobieta – Podróż życia”
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RASZYN
ORAZ CENTRUM KULTURY RASZYN

Wernisaż wystawy pokonkursowej pt.: „Kobieta – Podróż życia” jest kontynuacją Ogólnopolskiej Wystawy pt.: „Kobieta” / XI edycja 2017 r. / odbędzie się 8 marca (wtorek) 2016 o godz. 18.00
w Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29a.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Anna Sołtysiak – opiekun konkursu, kurator wystaw Galerii Q
tel. 500 616 440
lub
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
05-090 Raszyn
tel. 22/ 720 06 53

 

REGULAMIN KOBIETA – doc

 

FORMULARZ KOBIETA – doc

 

15975054_1704672969822616_1010162665123110841_o

Kategorie
Dzieci

Kulturalne ferie zimowe w CKR 2017

Kulturalne ferie zimowe w CKR 2017

oferta:
-kino
-basen
-gry planszowe
-taniec
-origami
-edukacyjne gry komputerowe
-warsztaty muzyczno-wokalne
-zajęcia plastyczno-literackie
-zabawy sportowo-rekreacyjne
-ognisko i inne atrakcje

2 turnusy:
13-17 lutego
20-24 lutego
godz. 9-15

Dodatkowo zajęcia opiekuńcze w godz. 8-9 i 15-16

Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A
tel. (22) 460 57 60

odpłatność za 1 turnus: 120 zł (w tym obiady)

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

plana na I tydzien plana na II tydzien kopia

zima

Kategorie
Dorośli Młodzież

Galeria Q

Nowa Galeria Q serdecznie zaprasza Artystów do współpracy !!!
// Kontakt:
anna_s3@vp.pl
anna.soltysiak@ckr.raszyn.pl
Anna Sołtysiak – kurator wystaw

 

face_tlo2

dsc_0017  dsc_0022aaadsc_0049 dsc_0056 dsc_0068 karat-pw-wieczor-hist-12 sacrum-7 wystawa-marina-9

Kategorie
Dzieci Konkursy

Konkurs plastyczny

Centrum Kultury Raszyn serdecznie zaprasza wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z Gminy Raszyn do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Moja Mama”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
POD TYTUŁEM „MOJA MAMA”

§1
Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu Plastycznego pt.: „Moja Mama” jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.

§2
Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
– uczczenie Święta Dnia Matki
– rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży
– pogłębianie umiejętności plastycznych w tworzeniu portretu i postaci ludzkiej
– prezentacja talentów i kreatywności uczestników konkursu

§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie


1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z placówek oświatowych na terenie Gminy Raszyn.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu
zawarte w Regulaminie.
3. Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie w dowolnych
technikach malarskich lub rysunkowych bądź mieszanych (techniki płaskie)
w formacie A3.
4. Każdy uczestnik zgłasza maksymalnie dwie prace.
5. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać:
* imię i nazwisko autora pracy
* tytuł pracy
* wiek dziecka i klasę
* pełną nazwę placówki do której uczęszcza autor pracy oraz numer telefonu tejże placówki.
6. Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora.
7. Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć
w terminie do dnia 24 maja 2016 roku na adres:
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
05-090 Raszyn
z dopiskiem: Konkurs plastyczny pt. „Moja Mama”

§4
Kryteria oceny


1. Zgodność z tematyką konkursu: „Moja Mama”
2. Estetyka i oryginalność ujęcia tematu.
3. Wrażliwość plastyczna autora.

§5
Komisja Konkursowa


1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.
2. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się 25 maja 2016 r.
3. Konkurs jest jednoetapowy.

§6
Nagrody


1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Komisja Konkursowa przyjęła ocenę prac w trzech kategoriach wiekowych:
– Kategoria I (klasy przedszkolne i zerówki)
– Kategoria II (klasy I-III)
– Kategoria III (klasy IV-VI)
3. Komisja Konkursowa przyznaje pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej.
4. Wręczenie nagród laureatom odbędzie w dniu 29 maja 2016 na Stadionie KS Raszyn podczas pikniku rodzinnego organizowanego przez Centrum Kultury Raszyn z okazji „Dnia Dziecka 2016”.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
6. W przypadku nieobecności podczas wręczania nagród będzie można zgłosić się do siedziby Organizatora konkursu (CKR) w terminie do dnia 15 czerwca 2016 roku.

§7
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury
Raszyn oraz na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/centrumkulturyraszyn

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w Regulaminie, z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie.
Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej
Organizatora Konkursu.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator
Konkursu.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec przy dołożeniu
należnej staranności.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
05-090 Raszyn
tel. 22/ 720 06 53

Anna Sołtysiak – opiekun konkursu
tel. 500 616 440

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „MOJA MAMA” ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM KULTURY RASZYN

Liczba i tytuł prac
1. ……………………....
2. ……………………....

Imię i nazwisko autora prac
……………………..…………………..

Wiek / kategoria wiekowa
……………………..………………

Imię i nazwisko nauczyciela
numer telefonu/
e-mail
……………………..…………………….
……………………..…………………….

Nazwa i adres placówki oświatowej
……………………..……………………..………….

Numer telefonu/
e-mail placówki oświatowej
……………………..…………………….
……………………..…………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Plastycznego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia ww. konkursu oraz dalszego wykorzystania pracy. Poprzez zgłoszenie prac do Konkursu nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania prac we wszelkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.

………….……………………. Data i podpis nauczyciela

Kategorie
Dorośli

JOGA – zajęcia dla dorosłych

JOGA – zajęcia dla dorosłych

„Czym jest joga”
Czym jest nasz oddech,
dzięki któremu żyjemy i możemy wzrastać.
Karolina Brzezińska
– dyplomowana nauczycielka tradycyjnej jogi indyjskiej

Zapraszamy
na otwarte spotkanie
12 stycznia
(wtorek) godz. 18

Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A
tel. (22) 460 57 60

joga

Kategorie
Dorośli Dzieci Młodzież

Otwarty Klub Szachowy

Otwarty Klub Szachowy
instruktor: Maciej Nurkiewicz
piątek, godz. 19
Centrum Kultury Raszyn,
Al. Krakowska 29A
tel. (22) 460 57 60

szachy plakat_ug

Kategorie
Dorośli

LATINO LADIES SOLO

Nauka tańca dla dorosłych – LATINO LADIES SOLO

– trener Monika Zawadzka

środy, godz. 19-20

Kurs: 10 zajęć – koszt 200 zł

 

taniec2