Kategorie
Dorośli

Szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla Wnioskodawców

środków pomocowych oferowanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”

 

Projekt U M O W