Kategorie
Dzieci Konkursy

43. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” ONLINE

Kwietniowy 43. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” w trybie online. Zgłoszenia do 12 listopada.

43. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka adresowany jest do uczniów klas 0 – VIII oraz IV-VIII szkoły podstawowej. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji – eliminacje szkolne, gminne, powiatowe, finałowe i są oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria klasy 0-III,
II kategoria klasy IV-VI,
III kategoria klasy VII-VIII.

Z uwagi na COVID-19 oraz konieczność wielu dodatkowych ustaleń w kwestii organizacji konkursu zostało niewiele czasu na przesyłanie zgłoszeń.

Zgłoszenie laureatów eliminacji szkolnych w formie linku do nagrania video zależy przesłać do CKR na adres info@ckr.raszyn.pl do dnia 12 listopada wraz ze skanami wypełnionych i podpisanych Kart Uczestnika – załącznik nr 5 .

Wszelkie regulaminy i formularze znajdują się na stronie MKD Pruszków.

Etap powiatowy konkursu odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie w formie przeglądu i oceny nadesłanych materiałów przez Jury.

Finał 43. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka zostanie przeprowadzony przez Mazowiecki Instytut Kultury w formie online w dniach 11 i 12 grudnia 2020 r.

Ze względu na pandemię Koncert Laureatów nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Protokół z obrad jury z przesłuchań finałowych oraz prezentacje osób nagrodzonych zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz FB Mazowieckiego Instytutu Kultury.