Kategorie
Dorośli

211 rocznica bitwy pod Raszynem

Z okazji 211 rocznicy bitwy raszyńskiej 1809 roku przedstawiamy Państwu wielką i niesamowitą inicjatywę nagrania płyty „Pieśni raszyńskie – melodie z Raszyna i Falent”.

Zanim pokażemy Państwu materiał, przedstawimy okoliczności, w jakich doszło do powstania nagrania.

Pomysł nagrania utworów związanych z Raszynem i Falentami pojawił się rok temu, kiedy to Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova został zaproszony do wykonania uroczystego koncertu w Centrum Kultury Raszyn, z okazji 210 rocznicy bitwy pod Raszynem. Koncert ten odbył się 28 kwietnia 2019 r.

Opracowując program koncertu postanowiliśmy, że będzie to połączenie tekstów i muzyki z tamtych historycznych czasów, jak najbardziej tematycznie i chronologicznie zbliżonych do okresu bitwy w roku 1809. Dlatego obok polskich pieśni patriotycznych, austriackich marszów i tekstów poświęconych głównym bohaterom (m.in. księciu Józefowi Poniatowskiemu), postanowiliśmy, że wykonamy utwory z XIX w., bezpośrednio pochodzące z Raszyna i Falent.

Z doświadczenia wiedzieliśmy, że będzie to możliwe, bowiem przebogata spuścizna ojca polskiej etnografii Oskara Kolberga, zawiera między innymi zapisy terenowe melodii z tekstami lub bez z XIX w. z Raszyna i Falent. Wystarczyło tylko sięgnąć do jego sławnego dzieła p.t.: Lud. Jego zwyczaje, sposób życia… (wydanie Instytutu im. Oskara Kolberga).

Na uroczystym koncercie w CKR w roku 2019, zaprezentowaliśmy dwa utwory instrumentalne (tańce), które miały uzmysłowić słuchaczom, jak wyglądała muzyka w początkach XIX w. w rejonie Raszyna i Falent.
Utwory te zostały bardzo przychylnie i z dużym zainteresowaniem przyjęte przez publiczność obecną na koncercie i zaraz potem powstał pomysł wspierany przez dyrektora CKR Mariusza Smolichę, aby nagrać większą ilość pieśni i tańców związanych z Ziemią Raszyńską.

Po przeprowadzeniu analizy 7 tomów dzieła Kolberga z rejonu Mazowsza i pierwszego rozpoczynającego jego monumentalne dzieło, okazało się, że melodii (tańców i pieśni) z tego rejonu jest kilkadziesiąt, a co najważniejsze wiele z nich wyróżnia się niezwykłym pięknem i ekspresją i nie powinno być problemu z opracowaniem kilkunastu dla potrzeb planowanego nagrania.

Zespoły działające przy CKR: Seniorki, Barwy Jesieni i Rybianie rozpoczęły przygotowania do nagrania pod kierunkiem p. Edyty Ciechomskiej i p. Piotra Piskorza, a Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova po wykonaniu opracowań utworów przez kierownika zespołu Krzysztofa Owczynika rozpoczął pracę nad przygotowaniem akompaniamentów.

Nagranie udało się zrealizować na początku marca 2020 roku w Kościele św. Szczepana w Raszynie ( pragniemy w tym miejscu podziękować ks. prałatowi Zdzisławowi Karasiowi, za udostępnienie w tym celu wspaniałej przestrzeni kościoła). Jak się później okazało, było to tuż przed ogłoszeniem stanu pandemii. Dlatego jako wykonawcy tym bardziej cieszymy się, że udało się zrealizować nagranie, bo w obecnym okresie nie byłoby to możliwe.
Z tego powodu, jest nam tym bardziej miło, że w tych trudnych czasach możemy podzielić się ze słuchaczami bardzo ciekawymi nagraniami dotyczącymi Raszyna i Falent, sprawiając Państwu odrobinę radości.

Krzysztof Owczynik (Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova).