Kategorie
Dzieci Konkursy Młodzież

Konkurs plastyczny MOJA MAMA 2021

Serdecznie zapraszamy dzieci z gminy Raszyn do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja Mama” – VI edycja 2021.

Serdecznie zapraszamy dzieci z gminy Raszyn do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja Mama” – VI edycja 2021.

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Raszyn.
Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie w dowolnych technikach malarskich lub rysunkowych bądź mieszanych (techniki płaskie) w formacie A3.
Każdy uczestnik zgłasza maksymalnie dwie prace.
Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora, tytuł pracy i symbol kategorii wiekowej. Wraz z pracą należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi przez rodzica / opiekuna zgodami. Prosimy nie przyklejać formularza do pracy!
Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora.
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć w terminie do dnia 24 maja 2021 roku (poniedziałek) na adres: Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn w godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku lub wysłać pocztą z dopiskiem: Konkurs plastyczny pt. „Moja Mama 2021”.
Prace można składać indywidualnie, bez pośrednictwa placówek oświatowych.