Kategorie
Dzieci Młodzież

Bezpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży

Zachęcamy dzieci i młodzież w wieku 10 – 18 lat oraz ich rodziców do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Kultury Raszyn bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie Warszawskim zachodnim”.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież w wieku 10 – 18 lat oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, a ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z jednego z dwóch tematów:

DOSTĘPNOŚĆ ZASOBÓW CYFROWYCH ONLINE
imię i nazwisko prowadzącego: Anna Maria Sitkiewicz
termin szkolenia: środy i piątki w godz. 17:00-19:30
(10 spotkań po 3 godziny lekcyjne z przerwami: 17:00 – 17:45, 17:55 – 18:40, 18:45 – 19:30), pierwsze zajęcia będą dłuższe (omówione zostaną sprawy organizacyjny)
daty szkolenia: zostaną podane w późniejszym terminie kiedy skompletuje się grupa chętnych uczestników
zakres szkolenia: sposoby wyszukiwania w sieci niezbędnych informacji (ciekawe strony, zasoby, narzędzia), tworzenie lokalnej encyklopedii na bazie Wikipedii, tworzenie baz danych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, prawo autorskie i RODO czyli skąd brać dane i z jakich narzędzi korzystać do ich interpretacji, żeby nie popaść w konflikt z prawem.

Zapisy trwają – są jeszcze wolne miejsca!


PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH
imię i nazwisko prowadzącego: Anna Pluta
termin szkolenia: poniedziałki i wtorki w godz. 17:00-19:30
(10 spotkań po 3 godziny lekcyjne z przerwami: 17:00 – 17:45, 17:55 – 18:40, 18:45 – 19:30), pierwsze zajęcia będą dłuższe (omówione zostaną sprawy organizacyjny)
daty szkolenia: 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 marca oraz 12, 13 kwietnia 2021 roku
zakres szkolenia: możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach, dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów, zasady projektowania wizualnego, prawa autorskie i creative commons.

Zapisy zamknięte – brak wolnych miejsc.


Zajęcia prowadzone będą online na platformie Teams w grupach 7-10 osobowych. Zakres materiału obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Sieć na kulturę

Zachęcamy do kontaktu!

Wypełnione deklaracje oraz oświadczenia prosimy przesyłać na adres mailowy: info@ckr.raszyn.pl

Imię i nazwisko Prowadzącego: Anna Maria Sitkiewicz

Imię i nazwisko Prowadzącego: Anna Pluta

Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż._WARSZAWSKI_ZACHODNI:

Deklaracja – poniżej 13

Uczestnik poniżej 13 r.ż._oświadczenie_WARSZAWSKI_ZACHODNI:

Oświadczenie – poniżej 13

Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż._WARSZAWSKI_ZACHODNI:

Deklaracja – powyżej 13

Uczestnik powyżej 13 r.ż._oświadczenie_WARSZAWSKI_ZACHODNI:

Oświadczenie – powyżej 13