Zajęcia Stałe

Regulamin uczestnictwa w zajęciach w roku szkolnym 2021/2022 oraz załączniki:

Karta uczestnictwa w zajęciach
Oświadczenia i zgody: zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach w CKR, zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku, zgoda na uczestniczenie w konkursach i na publikację prac plastycznych dziecka
Klauzula informacyjna RODO
Cennik zajęć w CKR w roku szkolnym 2021/22
Oświadczenie o rezygnacji z zajęć
Ankieta COVID-19
Regulamin COVID-19

Zapisy na zajęcia startują 7 września 2021 (środa) przez Strefę Zajęć – link poniżej.

Załóż konto i korzystaj z wygodnych funkcji zapisu na zajęcia, monitorowania wpłat i obsługi konta.


Opłaty za zajęcia należy dokonać na numer konta bankowego: 05 8004 0002 2010 0020 3935 0002, Bank Spółdzielczy w Raszynie zaś tytułem przelewu NALEŻY podać:
– imię i nazwisko uczestnika zajęć,
– nazwę zajęć, na które uczęszcza uczestnik,
– kwoty opłaty oddzielnie za każde zajęcia, np. „Jan Kowalski, ceramika 45zł, pianino 30zł”


Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje, gdy uczestnik nie uiści pierwszej opłaty za zajęcia w terminie 1 tygodnia od daty uruchomienia zajęć.