Kategorie
Dzieci Konkursy on-line

44. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”

44. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” adresowany jest do uczniów klas 0 – VIII szkoły podstawowej. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji – eliminacje szkolne, gminne, powiatowe, finałowe i są oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria klasy 0-III (od 6-ciu lat),
II kategoria klasy IV-VI,
III kategoria klasy VII-VIII.

Jak dobrać repertuar?

Klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.
Klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

Organizator prosi o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich a także o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane w treści i nastroju. Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru. Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją.

Jury ocenia:
• dobór repertuaru,
• interpretację utworu,
• kulturę mowy,
• ogólny wyraz artystyczny.

INFORMACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: Zgłoszenie laureatów eliminacji szkolnych w formie linku do nagrania video zależy przesłać do CKR na adres info@ckr.raszyn.pl do dnia 15 kwietnia 2021 roku (czwartek) wraz ze skanami (zdjeciami) wypełnionych i podpisanych przez rodziców/opiekunów Kart Uczestnika.

Prosimy nie wysyłać filmów jako załączników do maila, bo sparaliżuje to pracę naszej skrzynki. Jeśli nie macie Państwo konta na YouTube i nie dysponujecie żadną przestrzenią dyskową typu Google Drive to możecie Państwo skorzystać z darmowej (do 2 GB) usługi WeTransfer.

Wszelkie regulaminy i formularze znajdują się na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury.

TERMINY

  • Etap szkolny – szkoły podstawowe przeprowadzają we własnym zakresie a wyniki przesyłają do CKR do 15 kwietnia 2021.
  • Etap gminny w Raszynie – zgłoszenia do 15 kwietnia, komisja konkursowa zbierze się i oceni prezentacje 16 kwietnia. Wyniki etapu gminnego wraz z kartami zgłoszeń Centrum Kultury Raszyn wysyła do MDK Pruszków do 19 kwietnia.
  • Etap powiatowy konkursu odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie w formie stacjonarnej: 11:15-11:45 gmina Raszyn.
  • Finał 44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniach 15 i 16 maja 2021 r.
  • Koncert Laureatów 44. Konkursu Recytatorski Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniu 22 maja 2021 r.
Kategorie
Dorośli Dzieci Konkursy Młodzież on-line Seniorzy

Wielki TEST on-line „Wokół bitwy pod Raszynem”

Gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w Wielkim Teście „Wokół Bitwy pod Raszynem 1809”. Do zdobycia cenne nagrody 🙂 Szczegóły w regulaminie.

Test opublikujemy na stronie CKR w sobotę 24 kwietnia 2021 roku dokładnie o godz. 17:00! Test będzie aktywny do godz. 17:30.

Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa wśród uczniów raszyńskich szkół podstawowych. Na wynik danej szkoły będą składały się trzy najlepsze wyniki jej uczniów. Zwycięska szkoła otrzyma nagrody rzeczowe od CKR.

Kategorie
Dorośli on-line

Dzień Kobiet

Centrum Kultury Raszyn przygotowało audycję słowno-muzyczną dedykowaną wszystkim paniom. W audycji udział wzięli członkowie Klubu Literackiego Kaliope, którzy recytują swoje wiersze. Piosenki zaśpiewali członkowie zespołów śpiewaczych seniorów działających przy CKR.

Serdecznie zapraszamy!

Kategorie
Dorośli on-line

Karnawał 2021 – audycja

Kategorie
Dorośli Młodzież on-line Seniorzy

100. rocznica urodzin Baczyńskiego

100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety, przedstawiciela Pokolenia Kolumbów, podchorążego Armii Krajowej.

Jednym z patronów 2021 roku jest właśnie Baczyński. Przyszło mu tworzyć w trudnych realiach wojny, a jego wiersze są świadectwem tamtych czasów. Baczyński przedstawiał dylematy pokolenia Kolumbów, ale dotykał również problemów ponadczasowych. Miał świadomość tego, co dzieje się wokół, jednak chciał, aby wojna nie zawładnęła jego psychiką. Napisał ponad 500 wierszy. Najbardziej znane to m.in. „Elegia o… [chłopcu polskim]”, „Pragnienia”, „Spojrzenie”, „Pokolenie”, „Biała magia”.

Baczyński jest autorem erotyków, które dedykował narzeczonej i późniejszej żonie Barbarze. Zachowało się również kilkaset rysunków i grafik poety.

Krzysztof Kamil Baczyński zginął w powstaniu warszawskim – 4 sierpnia. Miał zaledwie 23 lata.

Wybrane wiersze poety czyta Edyta Ciechomska. W ilustracjach wykorzystano akwarele i grafiki, które Baczyński stworzył w latach 1933-1944 zebrane w dwóch tomach dostępnych cyfrowo w domenie publicznej ze zbiorów Biblioteki Narodowej – Polona.

Kategorie
Dorośli Dzieci Młodzież on-line Seniorzy

Zwyczaje i tradycje Bożego Narodzenia

O zwyczajach, tradycjach i obrzędach, zarówno w Polsce, jak i na świecie – opowiada Edyta Ciechomska. Ilustracją do filmu są ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci z placówek oświatowo-wychowawczych z gminy Raszyn.

Kategorie
Dorośli Konkursy Młodzież on-line Seniorzy

Konkurs historyczny – WYNIKI

Centrum Kultury Raszyn pragnie podziękować za wzięcie udziału w Konkursie on-line „Niepodległość Polski 1918”. Mamy nadzieję, że udział w Konkursie dostarczył Państwu wiele satysfakcji i poszerzył  wiedzę dotyczącą historii Polski z okresu 1914 – 1922.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

STATYSTYKA

Konkurs on-line „Niepodległość Polski 1918” został przeprowadzony na platformie Google Forms 11 listopada 2020 roku w godzinach 15:00 – 15:30.
Konkurs składał się z 51 pytań, za które można było łącznie otrzymać 64 punkty.

W konkursie wzięło udział 46 uczestników. W klasyfikacji końcowej uwzględniono 43 wyników (nie uwzględniono osób, które wysłały formularz po 15:40).

Wśród uczestników Konkursu znalazło się:
– 28 uczniów szkoły podstawowej w Ładach,
– 8 osób dorosłych,
– 7 uczniów szkoły podstawowej w Raszynie,
– 3 uczniów innych szkół (w tym średnich).

Wszyscy uczestnicy pochodzili z gminy Raszyn:
– Dawidy Bankowe – 13 osób,
– Falenty – 4 osoby,
– Falenty Nowe – 1 osoba,
– Jaworowa – 6 osób,
– Laszczki – 1 osoba,
– Łady – 3 osoby,
– Podolszyn Nowy – 1 osoba,
– Puchały – 2 osoby,
– Raszyn – 12 osób,
– Rybie – 3 osoby.

Najłatwiejszymi pytaniami okazały się:

Jak widać nie pojawiło się w teście pytanie, na które byłoby 100% dobrych odpowiedzi 😉

Najwięcej kłopotów było z pytaniami wielokrotnego wyboru – tutaj o przyznaniu punktów decydowało wskazanie WSZYSTKICH dobrych odpowiedzi. Odpowiedź dobra, ale niepełna skutkowała otrzymaniem 0 punktów.

STATYSTYKA SZKOLNA

Spośród uczniów gminnych szkół podstawowych w Konkursie wzięło udział:
– 28 uczniów szkoły podstawowej w Ładach,
– 7 uczniów szkoły podstawowej w Raszynie,
– 0 uczniów szkoły podstawowej w Sękocinie.

Najlepszy wynik drużynowy (czyli sumę trzech najlepszych punktacji swoich uczniów) uzyskała szkoła podstawowa w Ładach! GRATULUJEMY!
SP Łady – 135
– SP Raszyn – 108
– SP Sękocin – 0
Co ciekawe, trzy najlepsze osoby dorosłe uzyskały łączny wynik 135 punktów, czyli tyle samo co uczniowie szkoły w Ładach.

Drużynę SP Łady stworzyli:
46 pkt. / Artur Śpiewak
46 pkt. / Aleksandra Jonczak
43 pkt. / Anna Śpiewak

Drużynę SP Raszyn stworzyli:
41 pkt. / Mateusz Wilczyński
37 pkt. / Jan Szymczyk
30 pkt. / Patryk Sałaj

Wyniki średnie – w przeliczeniu na ilość uczniów biorących udział w konkursie:
SP Łady – 33,04 pkt.
– SP Raszyn – 32,17 pkt.
– SP Sękocin – 0 pkt.
Punktacja średnia jest zbliżona, niemniej szkoła w Ładach znów prowadzi. Ciekawostką jest natomiast, że o ile „drużyna” dorosłych zajęłaby ze szkołą w Ładach I miejsce ex aequo (gdyby istniała taka konkurencja), o tyle średnia ocena dorosłych jest lepsza: 34,13 pkt. Zaskakująca jest też lepsza średnia uczniów innych szkół – 33,33 pkt. (mimo, że ich wynik „drużynowy” jest najgorszy i wynosi 100 pkt.).

WYNIKI

miejsce 1 / 50 punktów / sygnatura czasowa: 15:29:42 / Marcin Lipiec (nagroda: bon Media Markt 400zł / książki / puzzle / dyplom)

miejsce 2 / 46 punktów / sygnatura czasowa: 15:29:44 / Artur Śpiewak / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach (nagroda: bon Media Markt 300zł / książki / puzzle / dyplom)

miejsce 3 / 46 punktów / sygnatura czasowa: 15:29:54 / Karolina Lipiec (nagroda: bon Media Markt 200zł / książki / puzzle / dyplom)

miejsce 4 / punktów / sygnatura czasowa: 15:30:00 / Aleksandra Jonczak / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach(nagroda: bon Media Markt 100zł / książki / puzzle / dyplom)

miejsce 5 / 43 punktów / sygnatura czasowa: 15:30:06 / Anna Śpiewak / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach (nagroda: bon Media Markt 100zł / książki / puzzle / dyplom)

miejsce 6 / 41 punktów / sygnatura czasowa: 15:29:54 / Mateusz Wilczyński / uczeń Szkoły Podstawowej w Raszynie (nagroda: bon Media Markt 100zł / książki / puzzle / dyplom)

miejsce 7 / 41 punktów / sygnatura czasowa: 15:30:08 / Kamil Yacoub / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach (nagroda pocieszenia: książki / puzzle / dyplom)

miejsce / punkty / imię i nazwisko / szkoła
8 / 40 / Zuzanna Serwon / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
9 / 40 / Jakub Woźniak / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
10 / 39 / Dagna Mach
11 / 38 / Jan Kwaśniewski / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
12 / 37 / Viet Dung To
13 / 37 / Jan Szymczyk / uczeń Szkoły Podstawowej w Raszynie (nagroda: czasopisma / dyplom drużynowy)
14 / 37 / Klaudia Żaba / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
15 / 36 / Aleksandra Piwowarczyk / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
16 / 36 / Helena Kownacka / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
17 / 35 / Weronika Frączyk / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
18 / 33 / Michał Mielniczuk
19 / 33 / Sonia Lal / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
20 / 33 / Krzysztof Cmiel / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
21 / 33 / Aleksandra Jedut / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
22 / 33 / Stanisław Stawicki / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
23 / 33 / Łukasz Gładyś
24 / 32 / Kacper Molak / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
25 / 32 / Krzysztof Dziedzic
26 / 32 / Marcin Tarapata / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
27 / 32 / Zuzanna Egemen / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
28 / 31 / Andżelika Czerwiec
29 / 30 / Wojciech Rutkowski
30 / 30 / Antonina Stawicka / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
31 / 30 / Patryk Sałaj / uczeń Szkoły Podstawowej w Raszynie (nagroda: czasopisma / dyplom drużynowy)
32 / 29 / Maria Wasilewska / uczeń Szkoły Podstawowej w Raszynie
33 / 29 / Katarzyna Zielińska / uczeń Szkoły Podstawowej w Raszynie
34 / 28 / Mateusz Janiszewski / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
35 / 28 / JAKUB KOLANOWSKI / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
36 / 27 / Piotr Guzek / uczeń Szkoły Podstawowej w Raszynie
37 / 26 / Marcel Posadzy / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
38 / 25 / Ewa Cmiel / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
39 / 23 / Mariusz Pierz / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
40 / 23 / Dagmara Woźniak
41 / 21 / Maja Durołek / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach
42 / 19 / Krzysztof Woźniak
43 / 12 / Jan Szczytowski / uczeń Szkoły Podstawowej w Ładach

przekroczony limit czasu:
37 pkt. / 15:46:10 Antoni Chojnowski
37 pkt. / 15:59:38 Dominik Cybulski
33 pkt. / 15:41:04 Julianna Wrotna

Kategorie
Dorośli Dzieci Konkursy Młodzież on-line Seniorzy

Konkurs historyczny ON LINE

Tegoroczny konkurs niepodległościowy będzie w szczególności dotyczył bitwy warszawskiej 1920 roku, ale nie zabraknie w nim pytań dotyczących pierwszej wojny światowej i procesu budowania polskiej państwowości.

Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Raszyn. Konkurs ma charakter indywidualny a o wygranej decyduje liczba punktów zdobytych za dobre odpowiedzi. Laureaci sześciu pierwszych miejsc otrzymają cenne nagrody (wymienione w regulaminie). Dodatkowo faworyzowani będą uczniowie szkół podstawowych, którzy zawalczą o nagrody rzeczowe dla swojej szkoły 😉

Formularz konkursowy opublikujemy na stronie CKR 11 listopada 2020 o godz. 15:00. Na udzielenie wszystkich odpowiedzi będzie pół godziny. Pytań będzie około 40 o różnym stopniu trudności (i tym samym różnej punktacji). Pytania będą wyłącznie zamknięte (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru).

REGULAMIN KONKURSU

Kategorie
Dorośli Dzieci Konkursy Młodzież on-line Seniorzy

Konkurs wokalny 3 maja – WYNIKI

Komisja Konkursowa powołana przez Centrum Kultury Raszyn obradująca 21 maja 2020 roku postanowiła o przyznaniu następujących nagród w Konkursie wokalnym on-line na wykonanie utworu pt. „NA DZIEŃ 3 MAJA 1791 – SZCZĘŚLIWIE DOSZŁEJ KONSTYTUCJI KRAJOWEJ”:

kat. II (uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych)
I miejsce – Milena Pengryn

kat. III (młodzież licealna, studenci i pozostałe osoby dorosłe)
I miejsce – Karolina Zielińska
II miejsce – Bartłomiej Krysiak

Innych nagród nie przyznano. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe oraz bony podarunkowe do sieci empik na kwotę 150zł za zajęcie I miejsca i 100zł za zajęcie II miejsca.

Serdecznie gratulujemy.

Kategorie
Dorośli Dzieci Konkursy Młodzież on-line Seniorzy

Konkurs fotograficzny – wyniki

Szanowni Państwo,

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom naszego konkursu, jak również pozostałym uczestnikom, których prace także wzbudziły nasze uznanie. Jest nam niezmiernie miło, że w tym roku do udziału w konkursie zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, bo aż dwudziestu !

Pragniemy też poinformować, że poza nagrodami przewidzianymi w regulaminie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody książkowe. Są to publikacje wydane przez Centrum Kultury Raszyn : album „Historie mieszkańców Raszyna, Falent i okolic” oraz komiks „Bitwa pod Raszynem 1809. Historia polskiego oręża”. A najmłodsi uczestnicy (w konkursie startowało również kilkoro uczniów) otrzymają również puzzle „Bitwa pod Raszynem”.

Zapraszamy po odbiór nagród do recepcji Centrum Kultury Raszyn od poniedziałku (18.05) do piątku w godz. 10-14. Mamy nadzieję, że udział w konkursie przysporzył jego uczestnikom wiele satysfakcji. Wszystkich miłośników fotografii zapraszamy oczywiście do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszego konkursu w przyszłym roku.

WYNIKI KONKURSU
Pragniemy poinformować, że laureatami V edycji konkursu fotograficznego „Ziemia raszyńska w obiektywie” zostali”:

I miejsce
Jakub Baran praca pt. „Wędrówka gwiazd” – nagroda: karta podarunkowa o wartości 500 zł.
Za nastrój, śmiałość dynamicznej kompozycji oraz doskonałość techniczną.

II miejsce
Artur Wójcik praca pt.”Czarne chmury” – nagroda: karta podarunkowa o wartości 350 zł.
Za klasyczną, ale perfekcyjnie ustawioną kompozycję. Za czystość kadru i kojący spokój.

III miejsce
Tomek Wyszomierski praca pt. „Mieszkaniec Raszyna” – nagroda: karta podarunkowa o wartości 200 zł. 
Za stworzenie idealnej pocztówki. Za obserwację, że nie tylko orzeł zasługuje na miejsce w herbie Raszyna.

Wyróżnienia:
Maciej Babiński praca pt. „Lecimy” – nagroda: karta podarunkowa o wartości 100 zł.
Za znakomity warsztat fotograficzny. Za refleks i za jednoczesne pokazanie ruchu i jego zamrożenie.

Magdalena Bielińska praca pt.”Raszyn 5″ – nagroda: karta podarunkowa o wartości 100 zł.
Za perfekcję techniczną i stworzenie ponadczasowej pocztówki Raszyna

Hubert Baran praca pt, „00110100 00111010 00110011 00111001” – nagroda: karta podarunkowa o wartości 100 zł.
Za nastrój i klimat stworzonej fotografii.

Katalog prac – wyniki

Prace najmłodszych uczestników konkursu fotograficznego

Zapraszamy na prezentację on-line wszystkich fotografii w postaci katalogu a także w postaci filmu:

Kategorie
Dorośli Dzieci Młodzież on-line Seniorzy

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja to niewątpliwe jeden z najważniejszych symboli niepodległości Polski. Mieli tego świadomość posłowie na pierwszy – po odzyskaniu wolności w 1918 r. – Sejm Ustawodawczy, ustanawiając rocznicę jej przyjęcia świętem państwowym, mieli posłowie na sejm w roku 1990, przywracając to święto. Jej znaczenie doceniła w roku 2015 Komisja Europejska, wyróżniając ją znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Z okazji 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, zapraszamy na program słowno-muzyczny przygotowany przez Centrum Kultury Raszyn.

Kategorie
Dorośli Dzieci Konkursy Młodzież on-line Seniorzy

Konkurs Wokalny on-line

W związku z przypadającą w tym roku 229 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 Centrum Kultury Raszyn zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w Konkursie wokalnym on-line na wykonanie utworu pt. „NA DZIEŃ 3 MAJA 1791 – SZCZĘŚLIWIE DOSZŁEJ KONSTYTUCJI KRAJOWEJ”.

Do wygrania nagrody rzeczowe – szczegóły w regulaminie 🙂

Aby wziąć udział w konkursie należy zaśpiewać utwór „Na dzień 3 maja 1791…” do słów Franciszka Karpińskiego na melodię francuską. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa 4 podkłady fortepianowe z tekstem wyświetlanym na ekranie. Swoje wykonanie utworu można zarejestrować dowolnym urządzeniem nagrywającym dźwięk i obraz – np. telefonem.

Gotowe nagranie, wraz z formularzem zgłoszenia dostępnym do pobrania tutaj, należy wysłać (lub udostępnić link do pliku w chmurze) na adres mailowy anna.sitkiewicz@ckr.raszyn.pl w terminie do 18 maja 2020 (poniedziałek).

UWAGA: przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 18 maja 2020 roku 🙂

Zachęcamy do wysłuchania zaproszenia do konkursu i poćwiczenia przed nagraniem:

Poniżej cztery różne tonacje do wyboru w postaci filmu z tekstem. Film można odtworzyć w komputerze czy laptopie a w tym czasie swój głos nagrać telefonem. Każdy sposób dobry.
Zapraszamy do wspólnej zabawy 🙂

Podkład w tonacji E-dur:

Podkład w tonacji A-dur:

Podkład w tonacji H-dur:

Podkład w tonacji Cis-dur: