Seans filmowy

Centrum Kultury Raszyn zaprasza
na dokument religijny pt. „Wielka cisza” w reżyserii Philipa Gröninga z 2005 roku, 164 min.

Film otrzymał Europejską Nagrodę Filmową w 2006 roku za najlepszy europejski film dokumentalny oraz Nagrodę Jury w konkursie Kino Światowe w 2006 roku.

Tylko w nieskończonej ciszy, można zacząć słyszeć.
Tylko tam, gdzie nie ma słów, można zacząć widzieć.

Wielka  cisza to  surowy  film,  który  w  swej  czystej  formie  bliski jest  spokojnemu,  medytacyjnemu  życiu  w  klasztornych  murach. Bez  muzyki,  jedynie  z  klasztornymi  śpiewami,  bez  wywiadów, bez  komentarzy,  bez  dodatkowych  materiałów.  Zmiany  czasu, pór roku i wszystkie powtarzalne elementy dnia i modlitwy – ten film nie jest odwzorowaniem życia klasztornego, ale istotą tegoż życia. To film o świadomości,  absolutnej obecności, o życiu ludzi, którzy w najczystszej formie poświęcili całe swoje życie Bogu. Wielka cisza to pierwszy w historii film opowiadający o życiu wewnątrz klasztoru Grande Chartreuse, głównego klasztoru legendarnego zakonu kartuzów w Alpach Francuskich. Zakon kartuzów jest bractwem o jednej z najbardziej ścisłych reguł w kościele rzymskokatolickim. Ukryci przed ludzkim wzrokiem mnisi wiodą życie według starych reguł i rytuałów. Klasztor zamknięty jest dla odwiedzających i turystów, nie istnieją żadne współczesne filmy z udziałem mnichów. Ostatnie zdjęcia pochodzą z 1960 roku, kiedy dwóch dziennikarzy otrzymało pozwolenie na przekroczenie klasztornych murów, pod warunkiem że kadry nie będą zawierać obrazów samych mnichów.

ZARYS HISTORYCZNY
Zakon  kartuzów  został  założony  w  1084  przez  św.  Brunona  z  Kolonii  (1030-1101)  i uważany  jest  za  zakon  o  najbardziej  surowej  regule  w  kościele  katolickim.  Klasztor pustelników  został  założony  i  ulokowany  w  górach  nieopodal  Grenoble,  we  Francji. Mnisi poświęcili się całkowicie służbie Bogu i życiu duchowemu. Klasztor został zburzony przez  lawinę  w  1132  roku  i  ośmiokrotnie  zniszczony  przez  pożary.  Dzisiejszy  budynek został  zbudowany  w  1688  roku.  Każdy  klasztor  kartuzów  jest  ekonomicznie  niezależny i  samowystarczalny.  Mnisi  poświęcają  się  zatem  zajęciom  rolniczym  i  rzemieślniczym.
W klasztorze istnieje system kompensacji, na podstawie którego biedniejsze domy dostają pomoc  ze  środków,  które  w  głównej  mierze  pochodzą  z  produkcji  słynnego  likieru. Pustelniczy sposób życia, skupienie na modlitwie, studiowaniu i pracy fizycznej nie zmienił się  praktycznie  po  dziś  dzień.  Obecnie  istnieje  19  zakonów  kartuzów  w  Europie,  USA, Ameryce Łacińskiej i Korei Południowej, są one schronieniem dla około 370 mnichów. Ponadto funkcjonuje pięć zakonów żeńskich we Francji, Włoszech i Hiszpanii, w których żyje około 75 zakonnic.

Dziewiętnaście lat po pierwszym spotkaniu z obecnym przeorem zakonu reżyser, Philip Gröning, otrzymał pozwolenie na realizację filmu o życiu mnichów. Było to owocem długotrwałych i opartych na zaufaniu stosunków między reżyserem i kapłanem. Przez co najmniej siedem lat żaden inny film nie będzie mógł być nakręcony na terenie klasztoru. Jednak, biorąc pod uwagę, że przez tak długi okres żaden filmowiec  nie  uzyskał  pozwolenia  na  realizację,  obraz  ten  może pozostać jedynym, jaki został nakręcony w klasztorze. Philip Gröning mieszkał w klasztorze i na co dzień towarzyszył mnichom z kamerą. Aby  stać  się  częścią  normalnego  życia  mnichów  i  ich  rytuałów, reżyser musiał doświadczyć pustelczniej egzystencji – tylko tak mógł zbliżyć się do świata mnichów i nowicjuszy, wiodących swoje życie pomiędzy starymi obrzędami i bez zdobyczy cywilizacji.

Film był realizowany podczas prawie czterech miesięcy pracy wiosną i latem 2002 roku, kolejnych trzech tygodni zimą 2003 roku oraz ostatnich trzech dni grudnia 2003. Z nakręconego materiału powstał pełnometrażowy  film,  jego  krótsza  wersja  dla  telewizji,  album ze zdjęciami oraz płyta z nagraniami mszy i psalmów.

6 grudnia (wtorek) godz. 18:30
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A

WSTĘP WOLNY !

film

#d7151a
Change this in Theme Options