Raszyńskie Centrum Pomocy Ukrainie

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że Rada i Wójt Gminy wraz z jednostkami podległymi podjęli działania mające na celu koordynację zadań jakie stanęły przed samorządem w związku
z sytuacją na Ukrainie oraz przewidywaną falą uchodźców.

Najważniejsze ustalania:
Punkt informacyjny dla uchodźców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Raszynie
osoba koordynująca tel.885 111 591 w godzinach 8:00 – 18:00
mail: emelon@raszyn.pl

Punkt Bazy Noclegowej oraz Punkt Bazy Transportowej na terenie Gminy Raszyn
osoba koordynująca tel.797 009 972
w godzinach 8:00-18:00

Punkt zbiórki darów działa w Centrum Sportu Raszyn w Hali Sportowej,
ul. Sportowa 30, 05-090 Raszyn
osoba koordynująca tel.22 720 19 08
w godzinach 10:00-18:00

Bezpłatna pomoc medyczna na terenie Gminy Raszyn:
– Centrum Medyczne JUDYTA, ul. Poniatowskiego 21
oraz ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
– SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn

Szkoły przygotowują się do przyjęcia dzieci uchodźców zgodnie z obowiązującym obwodem. Dla dzieci nie mówiących po polsku zostaną utworzone oddziały przygotowawcze gdzie proces nauczania dostosowany będzie do ich potrzeb
i możliwości edukacyjnych.
– Szkoła Podstawowa w Raszynie – Raszyn, ul. Szkolna 2
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach – Dawidy Bankowe, ul. Długa 49
– Szkoła Podstawowa w Sękocinie – Słomin, ul. Wierzbowa 5

W placówkach oświatowych uczniowie cudzoziemscy będą objęci  pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Wszelkie inne sprawy prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej:  pomocukr@raszyn.pl

Informujemy, że pomocą objęci są wszyscy uchodźcy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską od 24 lutego 2022 roku.

 

Шановні мешканці!
Інформуємо, що Рада та Голова Гміни разом із підпорядкованими їм підрозділами вжили заходів для координації завдань, які стояли перед місцевою владою у зв’язку з ситуацією в Україні та очікуваною хвилею біженців.Найважливіші висновки:

При Гмінному центрі соціального забезпечення в Рашині створено Інформаційний пункт  для біженців
– координатор пані Ева Диня
– тел.885 111 591
– з 8:00 до 18:00.
– електронна пошта: emelon@raszyn.pl

У ґміні Рашин створено Базовий пункт розміщення та транспортний базовий пункт
– координатор пані Маржена Плащинська
– тел.797 009 972
– з 8:00 до 18:00.

Пункт збору пожертвувань працює при Спорткомплексі «Рашин» у Спортзалі,  с. вул. Спортова 30, 05-090 Рашин
– координатор пані Катажина Клімашевська
– телефон: 22 720 19 08
– з 10:00 до 18:00

Безкоштовна медична допомога в ґміні Рашин:
– Медичний центр «ЮДИТА», вул. Понятовського 21 та вул. Прушковська 52, 05-090 Рашин
– SZPZLO Варшава – Охота, вул. Прушковська 52, 05-090 Рашин

Школи готуються прийняти дітей-біженців відповідно до відповідного району.
Для дітей, які не володіють польською мовою, будуть створені підготовчі відділення,
де навчальний процес буде пристосований до їхніх потреб та освітніх можливостей.

У навчальних закладах іноземним студентам надаватиметься психолого-педагогічна  допомога.

Освітній центр у Яворові був підготовлений як база розміщення та приймає нужденних.

Інші питання можна направляти за електронною поштою: pomocukr@raszyn.pl

Повідомляємо, що всі біженці, які перетнули польсько-український кордон
з 24 лютого 2022 року, мають право на допомогу.

 

LINK – szczegóły 

#d7151a
Change this in Theme Options