KONCERT

Centrum Kultury Raszyn zaprasza na koncert w ramach projektu „Cała Warszawa śpiewa pieśni Stanisława Moniuszki

Słów kilka o projekcie

Projekt ma na celu powrót do przepięknej polskiej tradycji, jaką było wspólne śpiewanie pieśni Stanisława Moniuszki. Nasz projekt przewiduje działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo jego uczestników. Zakłada serię warsztatów wokalnych oraz spotkań z muzyką obejmujących wszystkie grupy wiekowe. Naszym celem jest aby osoby z różnych grup wiekowych wspólnie poznawały dorobek muzyki polskiej i odkryły radość ze wspólnego muzykowania. Projektem chcemy nakłonić odbiorców do refleksji i zachęcić do muzykowania w gronie rodzinnym. Pieśni Stanisława Moniuszki są niezwykle ważnym dorobkiem naszej kultury. Dawniej wszyscy je znali i śpiewali w domach, powrót do tej tradycji może być pięknym przejawem patriotyzmu i pozwoli scalać pokolenia.

Stanisław Moniuszko pieśni komponował przez całe swoje życie, przyświecała mu idea pozostawienia narodowi polskiemu pieśni, które można by wykonywać wspólnie w domach. Tak właśnie powstał pomysł „Śpiewników domowych” adresowanych do muzyków – amatorów. Są to zbiory pieśni napisanych prostym językiem muzycznym z nieskomplikowaną budową utworów. Podkreślić jednak należy, iż obniżenie stopnia trudności wykonawczej nie zaważyło na artystycznych walorach pieśni Stanisława Moniuszki. Naszym celem jest zaktywizowanie różnych grup wiekowych do wspólnego poznania dorobku muzyki polskiej oraz do wspólnego muzykowania. Dzięki projektowi chcemy kontynuować szczytną działalność znakomitej polskiej śpiewaczki operowej Marii Fołtyn, która przez całe życie propagowała twórczość Stanisława Moniuszki. Członkowie Fundacji współpracowali z Marią Fołtyn. Poprzez projekt pragniemy zachęcić uczestników do powrotu do korzeni – wspólnego śpiewania w domach, które skupiało ludzi wokół idei patriotyzmu.

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych cykl spotkań z muzyką Stanisława Moniuszki w różnych miejscach Warszawy i okolic. Publiczność będzie śpiewała razem z artystami. Uczestnictwo w projekcie będzie bezpłatne. W projekt zostaną włączone szkoły dla dzieci, młodzieży, a także uniwersytety III wieku. Bardzo zależy nam na uczestnictwie osób starszych, które później po zakończeniu projektu będą zachęcać swoje rodziny – dzieci i wnuki do kultywowania pamięci o Stanisławie Moniuszce poprzez wspólny śpiew.

Każde ze spotkań dzielić się będzie na dwie części.
W pierwszej części uczestnicy będą mogli posłuchać dorobku polskich kompozytorów na żywo w wykonaniu naszych artystów. Operowe małżeństwo David Beucher oraz Magda Krysztoforska – Beucher wykonają najpiękniejsze pieśni i arie polskich kompozytorów.
W drugiej części spotkania, po krótkim wprowadzeniu merytorycznym oraz rozśpiewaniu, uczestnicy uczyć się będą wybranej pieśni aby następnie zaśpiewać ją wspólnie. Tą część spotkania poprowadzi Magda Krysztoforska-Beucher, absolwentka Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie, posiadająca wykształcenie kierunkowe oraz odpowiednie doświadczenie. Pieśni zostały specjalnie dobrane tak, aby każdy z uczestników spotkań z muzyką był w stanie je zaśpiewać.
Obie części spotkania odbywać się będą przy akompaniamencie fortepianu przy którym zasiądzie wspaniała pianistka Anna Hajduk.

 

26 września (środa) godz. 19:00
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A

WSTĘP WOLNY !

#d7151a
Change this in Theme Options