Debata urbanistyczna

Inicjatywa Mieszkańców „Zmieniamy Gminę Raszyn” zaprasza na Czwartą Raszyńską Debatę Urbanistyczną.
W tym roku tematem będą problemy i przyszłość Falent – zielonego skarbu naszej gminy.

1. Jak zachować ekologiczną ostoję w Falentach?
2. Jakie procesy rynkowe i urbanistyczne kształtują naszą okolicę?
3. Jakie szanse i zagrożenia niesie restrukturyzacja Instytutu w Falentach?
4. Jak urbaniści widzą rewitalizację dawnego folwarku w Falentach?
5. Jak może wyglądać za kilka lat zespół pałacowo-parkowy z rezerwatem przyrody?
6. Jaka jest, a jaka powinna być rola władz lokalnych w ochronie krajobrazu kulturowego?
7. Podwyższenie czy obniżenie poziomu ochrony przyrody w Falentach?

O odpowiedzi na te gorące pytania Inicjatywa Mieszkańców „Zmieniamy Gminę Raszyn” poprosiła ekspertów, przyrodników, architektów, urbanistów, konserwatorów, władze instytutu, władze lokalne, przedsiębiorców, mieszkańców. Otwarta debata jest okazją do refleksji – w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać. Konsultacje z mieszkańcami są konieczne aby nasza gmina rozwijała się przyjaźnie i „z głową”. Przyjdź! Twoja opinia się liczy!

Będą miały zastosowanie wymogi sanitarne. Weź maseczkę! Zaszczep się!

7 października (czwartek) godz. 17:30
Sala Widowiskowa Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A

WSTĘP WOLNY

#d7151a
Change this in Theme Options