3. raszyńska debata urbanistyczna

Program tegorocznej Debaty obejmuje następujące referaty:

  • „Potrzeby mieszkańców a bariery rozwoju gminy Raszyn”, przedstawiony przez radnych i członków Stowarzyszenia „Zmieniamy Gminę Raszyn”,
  • „Aleja Krakowska wraca do Raszyna”, wygłoszony przez Starostę Pruszkowskiego,
  • „Rozwój pasma mieszkaniowego Raszyn – Janki” oraz „Pierwsza koncepcja przebiegu linii tramwajowej przez Raszyn” autorstwa zespołu studialnego z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
  • „Uwarunkowania rozwoju dróg podmiejskich Warszawy” przez kierownika Zarządu Dróg Miejskich z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
  • „Wyzwania planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w Falentach” przez przedstawiciela firmy BROL – Systemy Przestrzenne (tbc).
#d7151a
Change this in Theme Options