Taniec ludowy

Prowadzone pod kierunkiem Moniki i Damiana Muszki zajęcia nauki tańca ludowego obejmują podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych oraz zabawy taneczne z różnych regionów Polski. Dzieci (i wszyscy zainteresowani)  będą mogli poznać  tańce narodowe, regionalne, przyśpiewki i pieśni ludowe. Jak również tradycje ludowe, zwyczaje i obrzędy różnych regionów Polski. Uczestnicy zajęć nauczą się koordynacji  ruchowej, panowania nad własnym ciałem i co niezwykle ważne będą mogli wyrobić w sobie poczucie rytmu, łącząc śpiew z tańcem. Ważnym celem projektu jest kultywowanie polskich tradycji ludowych. Monika i Damian Muszka są artystami występującymi w  PZLPIT „MAZOWSZE”.

Wszystkie materiały są dostępne w kanale YouTube w play liście „Taniec ludowy w CKR„.

Zajęcia 1 – KRAKOWIAK z figurami: cwał do boku, cwał po kwadracie, podskoczki, hołubiec.

Zajęcia 2 – KRAKOWIAK z figurami: krok z przytupem, krzes z naskokiem, obieganie, kaszka.

Zajęcia 3 – POLONEZ a także „Czerwone jabłuszko” i „Koło mego ogródeczka”.

Zajęcia 4 – MAZUR a także kolejne zwrotki „Koło mego ogródeczka”.

Zajęcia 5 – KUJAWIAK z figurami: krok gładki chodzony i szybki chodzony, krok chodzony z góry, krok chodzony z góry w ćwierć-zwrocie, krok chodzony z obłoczkiem.

Zajęcia 6 – OBEREK

Zajęcia 7: piosenki „Zielony mosteczek” i „Zośka”

Zajęcia 8 – POLKA: z figurami: polka na dwa, pięta-palec, pięta-palec w obrocie.

#d7151a
Change this in Theme Options