Sport i Rekreacja 50+

Centrum Kultury Raszyn zaprasza na cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów w ramach projektu „Sport i Rekreacja 50+”.

Instruktorzy prezentują specjalnie dobrane zestawy ćwiczeń dla osób w kwiecie wieku chcących poprawić swoje samopoczucie, wzmocnić poszczególne grupy mięśniowe oraz poprawić sprawność fizyczną.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” Operacja pn. „Wzmocnienie integracji społecznej poprzez program społeczny ,,Sport i Rekreacja 50+” w Gminie Raszyn” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach na operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

KLIKNIJ LINK

#d7151a
Change this in Theme Options